సమాజం తల దించుకొనేలా పసిమొగలతో తెరాస ప్రచారం

Breaking News News Political News State
సమాజం తల దించుకొనేలా పసిమొగలతో తెరాస ప్రచారం
Rate this post

సమాజం తల దించుకొనేలా పసిమొగలతో తెరాస ప్రచారం

#BringBackCongress
#హస్తం_మన_నేస్తం
#TelanganaKuAndagaRahulGandhi
#TelanganaCongress #KunduruRaghuveerReddy
Congress Party Telangana
Congress Party
#Telanganapolitics
#VoteForCongress
Indian National Congress – Telangana
Miryalaguda congress
#TSCongress
Indian National Congress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *